udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu – : Darmowe Ogłoszenia : Defipedia

udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu –

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak ul. Erazma Jerzmanowskieg 40/7, 30-836 Kraków Telefon/fax: 12 358 61 45 Bank: BS w WieliczeNumer rachunku: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 1013(6) kpc w zw z 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2013 roku
o godz.11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości – tj. udział w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu – działki ew. 138/5
o pow. 0,0298 ha, położonej w Krakowie – Podgórzu obr. 32 przy ul. Kołobrzeskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00282186/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 77.630,00 zł. cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 58.222,50 zł.
Stosownie do art 867(1) kpc, przystępujący do licytacji zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. Kwotę: 7.763,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001
w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy przed terminem licytacji
(w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego, oraz sygn. sparwy Km 925/12), w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej, w dniu poprzedzającym licytacje. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybycia. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nierychomości pozostaje do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryka Klimczak, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Patryk Klimczak

Pouczenie:
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 867(1) kpc w zw 1013(6) kpc
Na czynność komornika przysługuje skarga w trybie i terminie przewidzianym w art. 767 kpc
Jest możliwość wykupienia drugiego udziału od współwłaściciela nieruchomości

Data dodania: 13/03/2013

Cena : Zł  58 222,50

Adres : Pokaż mapę

Na sprzedaż przez : Właściciel

Wielkość (m2) : 298

Inne ogłoszenia które mogą cię zainteresować:

Szukam 2 osob do wynajęcia mieszkania 2 pokojowego
Pokój dwuosobowy w dzielnicy Podgórze
szukam jedynki do wynajęcia!
Pokój od zaraz-okolice akademików Politechniki/380 zł
Looking for a single room
Pokój (20m2) dla dwóch studentek - blisko Ronda Mogilskiego !!!
Poszukuję współlokatora
Pokój 1 os. w okolicy Tesco na KAPELANCE
Pokój w świeżo wyremontowanym mieszkaniu 10 min od AGH
Pokój jednoosobowy - Wieczysta - blisko Ronda Mogilskiego

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

To ogłoszenie jest twoje? Jeśli chcesz je usunąć sprawdź sekcję Usunięcie ogłoszenia.

Możesz także sprawdzić Ostatnie ogłoszenia dodane na stronie lub skontaktować się z Zespołem Defipedia.org.


 May 22, 2013 ·  
 Tagi: , , ,  · Opublikowano w: Defipedia.org